Analyser

Analyser

Vi har flera olika analysmetoder för att du ska kunna optimera din hälsa, du kan enkelt beställa dom i webbshopen för att kunna utföra dessa hemma. Testresultatet skickas ut när det är färdigt och du kan då boka en en kosultationstid om du behöver hjälp av vår näringsterapeut.

 

HÅRMINERALANALYS

Vitaminer, mineraler, aminosyror, andra näringsämnen och enzymer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion. En hårmineralanalys är ett bra analysverktyg för att mäta närings– och mineralstatus över tid i kroppen. Alla biokemiska processer i kroppen kräver näringsämnen. 
Samspelet och den inbördes relationen mellan dessa näringsmässiga byggstenar har visat sig ha stor betydelse för hälsan. När det här samspelet rubbas riskerar vi att hamna i obalans och ohälsa. 
En hårmineralanalys hjälper dig att få en

• Tillförlitlig mätning av 36 olika mineraler, spårämnen och metaller,
• Detaljerad översikt över din mineralstatus inklusive balansen hos och relationen mellan olika viktiga näringsämnen,
• En översikt över eventuell förekomst av tungmetaller och ditt behov av avgiftning från exempelvis kvicksilver och aluminium,
• En översikt över din hormonella/endokrina balans samt din metaboliska typ och hur det påverkar kroppen. Den metaboliska typen är något vi föds med, men som också kan ändras på grund av stress från arbete, familjerelationer, näringsfattig kost, hård träning, bristfällig sömn osv.